Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski w Baranowie

DSCN1094 — kopia24 września 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski w Baranowie. W zebraniu uczestniczyła Renata Gość – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy, pełniąca funkcję przewodniczącej Rady Stowarzyszenia.

Podczas zebrania zatwierdzono sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2019 r., sprawozdanie finansowe za 2019 r., sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2019 r. Ponadto członkowie LGD Wrota Wielkopolski udzielili absolutorium Zarządowi za 2019 r. oraz omówili bieżące sprawy dotyczące najbliższych planów działalności Stowarzyszenia.

DSCN1094 — kopia