ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KURSY KOMPUTEROWE W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W TRZCINICY

Zaproszenie na bezpłatne kursy komputerowe w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy.

Zapisy: w bibliotece w Trzcinicy, tel. (62) 33 22 083
Miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy, ul. Szkolna 2 C
Godziny szkolenia: w godzinach otwarcia biblioteki (między godz. 9.00 a 16.00).
Szkolenia:
Proponujemy dwa szkolenia do wyboru:
1.    Szkolenie trwające 80 godzin
2.    Szkolenie trwające 152 godziny
Projekty są kierowane do osób:
- powyżej 25 roku życia – na dzień rozpoczęcia szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 50 roku życia
- mających miejsce zamieszkania na obszarze woj. wielkopolskiego. Oznacza to, że mogą wziąć udział także osoby spoza spoza gminy jeśli będą mogły dojechać na szkolenie.
Firma prowadząca kur zapewnia:
- komputery na czas trwania kursu,
- doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę,
- materiały szkoleniowe,
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!szkol_komp_2020_2 szkol_komp_2020_1