Zakwalifikowanie książki do nagrody

DSCN1350 — kopiaPublikacja historyczna dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy Renaty Gość pt. „Dzieje Trzcinicy od początku istnienia do 1950 r.” została zakwalifikowana do Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego 2020.

Do tegorocznej edycji zakwalifikowało się tylko 85 tytułów publikacji historycznych, z których zostanie wyłoniona jedna nagroda. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w grudniu 2020 r.

Nagroda, ustanowiona w grudniu 2018 roku uchwałą Rady m.st. Warszawy, jest kontynuacją powstałej w 2009 roku nagrody za najlepszą książkę poświęconą historii Polski – od odzyskania niepodległości w 1918 roku do czasów współczesnych. W konkursie mogły startować autorskie prace historyczne (pierwsze polskie wydanie książki autora polskiego i pierwsze polskie wydanie przekładu autora zagranicznego), dzienniki i pamiętniki oraz edycje źródłowe. Celem konkursu jest popularyzacja książki historycznej oraz osoby patrona, autora słynnych „Rozmów z katem”. Od tego roku w skład jury dokonującego wyboru najlepszych książek, wchodzą: prof. Andrzej Friszke (przewodniczący), prof. Antoni Dudek, dr Dobrochna Kałwa, prof. Jan Kofman, prof. Andrzej Krzysztof Kunert, Tomasz Łubieński, dr Anna Machcewicz, Katarzyna Madoń-Mitzner, dr Tomasz Makowski, prof. Daria Lipińska-Nałęcz, Małgorzata Szejnert i Andrzej Wielowieyski.

DSCN1350 — kopia