Zakończenie kursu komputerowego dla dorosłych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy

Kurs komputerowy 2020 128 października 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinica zakończył się kurs komputerowy dla dorosłych, odbywający się od sierpnia do października 2020 r. w trzcinickiej książnicy.

Szkolenie zakończyło się egzaminem, uprawniającym do utrzymania certyfikatu z uczestnictwa w kursie. Na podsumowaniu zajęć, w których brały udział mieszkanki z terenu Gminy Trzcinica, gratulacje złożył uczestniczkom kursu wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, podkreślając, jak ważną rolę w obecnym czasie odgrywają umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami. Wójt Gminy Grzegorz Hadzik wraz z dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy Renatą Gość osobne podziękowania skierowali także do trenerki kursu – Justyny Maślanik. Uczestniczki kursu wyraziły swoje podziękowania również dla prowadzącej szkolenie oraz dyrektor trzcinickiej książnicy.

Kurs był organizowany przez Spółkę EUROWEKTOR w partnerstwie Stowarzyszenia „Wrota Wielkopolski” w Baranowie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzcinicy. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Działania 8.2  Uczenie się przez całe życie, Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Kurs komputerowy 2020 1

Kurs komputerowy 2020 2

Kurs komputerowy 2020 3

Kurs komputerowy 2020 4

Kurs komputerowy 2020 5