Wydanie i promocja publikacji regionalnej pn. Zabytki i walory krajoznawcze Gminy Trzcinica

Wydanie i promocja publikacji regionalnej "Zabytki i walory krajoznawcze Gminy Trzcinica", to kolejny projekt, jaki w 2012 roku będzie realizować Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy. 

Wniosek na realizację zadania z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 został złożony za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Wrota Wielkopolski”. W dniu 3 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowę na realizację zadania podpisały: Emilia Dunal – dyrektor Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Renata Gość – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy, poprzez wydanie publikacji "Zabytki i walory krajoznawcze Gminy Trzcinica" zrealizuje cenne dla środowiska lokalnego, zadanie o charakterze regionalnym, jak również ukaże dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze "małej ojczyzny". Ponadto wydanie lokalnej publikacji niewątpliwie wzbudzi wśród mieszkańców większe zainteresowanie swoim regionem. Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wrota Wielkopolski poprzez zorganizowanie atrakcyjnej imprezy kulturalnej oraz wydanie i promocję publikacji regionalnej traktującej o zabytkach i walorach krajoznawczych Gminy Trzcinica, jest jednym z celów, jaki stawia sobie projekt GBP w Trzcinicy. Kolejnym celem projektu jest budowanie dobrego wizerunku biblioteki, zwłaszcza w poznawaniu historii i piękna swoich "małych ojczyzn". 
Projekt pn. Wydanie publikacji regionalnej "Zabytki i walory krajoznawcze Gminy Trzcinica przyczyni się również do realizacji celów ze Strategii Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy: Celu głównego POWSTANIE GMINNEGO CENTRUM WIEDZY O REGIONIE. Będzie również kolejnym wydawnictwem regionalnym z cyklu pn. „Poznajemy Gminę Trzcinica”. Wydanie i promocja książki jest planowana na wrzesień br. Promocję książki uświetni występ Grupy Wokalnej "TAKT" prowadzonej przez Małgorzatę Kulę z Perzowa. Koncert będzie miał charakter regionalno-wspomnieniowy.
Wydanie i promocja publikacji regionalnej „Zabytki i walory krajoznawcze Gminy Trzcinica" będzie już czwartym projektem Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy realizowanym z funduszy unijnych.