Wielkopolskie obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek

dzien_bibliotekarza20148 maja br. w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się wielkopolskie obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Podczas uroczystości medalem za swoją pracę została odznaczona Renata Gość – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy.

Wśród przybyłych gości do Forum Synagogi: znaleźli się: A. Grenda – Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, S. Kaczmarek – Radny Sejmiku Woj. Wlkp., H. Bednarska – Dyrektor WBPiCAK, dr M. Król – Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego, A. Leraczyk – Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, T. Ławniczak – Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu  Ostrowskiego; M. Maląg – Drugi Z-ca Prezydenta Miasta Ostrowa Wlkp. i J. Lisiecki Przewodniczący Rady Miejskiej Ostrowa Wlkp oraz kilkudziesięciu przedstawicieli bibliotek publicznych z woj. wielkopolskiego.
Doceniając zaangażowanie oraz pracę wielkopolskich bibliotekarzy, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu podczas spotkania w Ostrowie Wielkopolskim uhonorowała tytułem Templum Libri 2013 wyróżniające się biblioteki. Wielkopolski Dzień Bibliotekarza był również okazją do odznaczenia wyróżniających się w województwie wielkopolskim bibliotekarzy. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego za wybitną pracę zawodową uhonorowało: Janusza Ambrożego – dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna, Elżbietę Białek – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska, Henryka Janaska – dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie i  Renatę Gość (Medal dla Młodych) – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy.

dzien_bibliotekarza2014

Fot.: wbpicak

Towarzystwo jest organizacją, która skupia naukowców, przedstawicieli sfery gospodarczej, ludzi kultury, sztuki i mediów. Medal „Labor Omnia Vincit” w swoim zamyśle ma wyróżniać i wskazywać społeczeństwu osobistości, będące najbardziej zasłużone  w realizacji ideałów wielkopolskiego stowarzyszenia. Osobistości te w uznaniu ich zasług, ich pracy połączonej z pasją zawodową są w szczególny sposób honorowane wyróżnieniem przyznawanym przez Kapitułę.
Wykład „Bibliotekarz internetu” dra Marcina Skrabka z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Koncert zespołu Big-Band Powiatu Ostrowskiego pod dyr. Roberta Matuszewskiego uświetniły wielkopolskie obchody Dnia Bibliotekarza I Bibliotek.