Konkurs na logo biblioteki

Konkurs na logo Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy.

W niedzielę, 28 czerwca 2009 r. podczas obchodów Dni Gminy Trzcinica zostały wręczone dyplomy i nagrody w konkursie na logo Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy.
W konkursie na logo Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy – znaku graficznego określającego charakter instytucji, mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Trzcinica. Celem konkursu było wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektów, które staną się wizytówką GBP w Trzcinicy.
Do konkursu można było zgłaszać prace wykonane dowolną techniką graficzną, dowolnego kształtu, o wymiarach nie przekraczających 15 x 15 cm. Każda praca powinna była również zawierać: nazwę właściciela, tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy oraz element, który nawiązywał będzie do charakteru i funkcji biblioteki.

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpiło podczas zakończenia obchodów Dni Gminy Trzcinica. Laureatki konkursu: Natalia Wabnic (nagroda główna) oraz Ewelina Smyrek (wyróżnienie) otrzymały dyplomy oraz wydawnictwa regionalne z rąk Wójta Gminy Grzegorza Hadzika, dyrektor Gminnej Biblioteki Biblioteki Publicznej w Trzcinicy Renaty Gość oraz pracownika biblioteki Renaty Giel. Natalia Wabnic pochodzi z Trzcinicy, a obecnie studiuje historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Natomiast Ewelina Smyrek, to mieszkanka Ignacówki Pierwszej, obecnie studiująca informatykę na Politechnice Wrocławskiej. Zestawy nagród książkowych (publikacje regionalne: “Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Stanisława Biskupa, męczennika w Trzcinicy”, “Wędrówki kulinarne po Gminie Trzcinica”, “Laski 2005”, “Pałacyki i dworki powiatu kępińskiego”, “Drewniane kościoły powiatu kępińskiego”, “Kępińscy Żydzi”, “Turystyczny Szlak Rowerowy Wrota Wielkopolski”, “Lokalna grupa Działania Wrota Wielkopolski” oraz “Przyroda Wrót Wielkopolskich”) zostały ufundowane przez Wójta Gmina Trzcinica oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzcinicy.
 

Dodaj komentarz