Ważna informacja dla czytelników!

Na podstawie § 6 ust. 11a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, działające samodzielnie lub wchodzące w skład innej instytucji kultury, polegające na zakazie do 29 listopada 2020 r.:

  • udostępniania zbiorów czytelnikom i użytkownikom,
  • organizacji wydarzeń z udziałem publiczności

W związku z rekomendacją Biblioteki Narodowej oraz zgodnie z ust. 11b wymienionego powyżej rozporządzenia, w dniach od 09.11.2020 r. do 13.11.2020 r. prosimy o odbiór zarezerwowanych książek, ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy i Filia Biblioteczna w Laskach udostępnią w tych dniach zarezerwowane i zamówione książki (poprzez katalog on-line, telefonicznie, e-mailowo) na zewnątrz biblioteki o omówionej godzinie.
telefon: biblioteka w Trzcinicy: (62) 33 22 083
e-mail: biblioteka@trzcinica.com.pl
telefon: biblioteka w Laskach: (62) 78 18 367.