W świecie uczuć i emocji

19 listopada br. Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy przeprowadziła warsztaty dla dzieci w ramach akcji „BOOM na komiksy i gry planszowe w bibliotece”, której organizatorami są Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Wydawnictwo Story House Egmont. Głównym celem projektu jest wprowadzanie nowoczesnych form pracy z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem edukacyjnych komiksów i gier planszowych.

Zajęcia zostały przeprowadzone w oparciu o komiks edukacyjny pt. „Emocje” autorstwa B. Luciani i E. Tharlet wydanej w serii „Rodzina Borsuków i Lisów przedstawia”. Z zaprezentowanej historii uczestnicy w zabawny i przystępny dla nich sposób dowiedzieli się o najważniejszych emocjach, jakie pojawiają się w naszym codziennym życiu. Tekst ukazał również jak ważne jest rozumienie swoich własnych uczuć oraz przedstawił sposoby radzenia sobie z emocjami, które definiujemy jako trudne. Następnie uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do wzięcia udziału w warsztatach plastycznych nawiązujących tematyką do zaprezentowanego wcześniej komiksu. W tym celu podzielili się na grupy, a każda z nich miała za zadanie najpierw wyrazić ruchem, mimiką, gestami wybraną emocję, a następnie przedstawić ją w formie graficznej na dużym papierze. Do tworzenia swoich prac wykorzystali pisaki, pastele i nieograniczoną wyobraźnię. Emocji i radości podczas zajęć było co niemiara. Każda z poszczególnych grup starała się jak najlepiej przedstawić artystycznie przydzieloną emocję: radość, smutek, złość, gniew i strach. Dodatkową motywacją dla uczestników był ogłoszony konkurs na najładniejszą i najbardziej kreatywną pracę stworzoną podczas warsztatów. Pod koniec zajęć każda z grup zaprezentowała pozostałym uczestnikom efekty swojej pracy. Jury miało niełatwy wybór, ponieważ każda praca była oryginalna i pięknie wykończona. Wyłonieni laureaci zostali nagrodzeni zestawami plastycznymi, a ich praca przedstawiała jakżeby mogło być inaczej – radość.

Warsztaty zostały przygotowane i przeprowadzone przez dyrektor książnicy Renatę Gość i bibliotekarza Marię Tomalik przy współpracy Stowarzyszenia Wsi Trzcinica „Przyszłość”. Wszystkie prace będące pokłosiem warsztatów zostały zaprezentowane na wystawie w trzcinickiej książnicy.

1

2

3

4

5

22

30

32

33

34

35