Uroczyste otwarcie wystawy pt. „Historyczne epizody”

119 lutego br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. „Historyczne epizody. Opowieść o trzcinickiej parafii utkana z wybranych materiałów źródłowych”.

Spotkanie otwarła dyrektor biblioteki Renata Gość, która serdecznie powitała zaproszonych gości: wójta gminy Trzcinica Grzegorza Hadzika, ks. kanonika Mariusza Buczka – proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Trzcinicy, dyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy Małgorzatę Hadzik, przewodniczącego Rady Gminy Trzcinica Zdzisława Mikołajczyka wraz z radnymi gminnymi: Danutą Parzonką, Ireną Perlitius, Grzegorzem Hojką i Krzysztofem Ostrowskim, radnego powiatowego Tomasza Gatnera, kierownik Publicznego Przedszkola Samorządowego w Trzcinicy Mariolę Bednarek, prezes Stowarzyszenia Wsi Trzcinica „Przyszłość” Annę Parzonka wraz z członkiniami stowarzyszenia, prezes Towarzystwa Przyjaciół Lasek LUKUS Marię Woźnicę, regionalistów i pasjonatów historii. Na początek dyrektor biblioteki zaprosiła gości do wysłuchania recitalu muzycznego Jacka Klyty, który wprowadził słuchaczy w świat muzyki klasycznej, a na bis zaprezentował „Gdybym był bogaty” z musicalu „Skrzypek na dachu”.  Po uczcie muzycznej dyrektor trzcinickiej książnicy Renata Gość życzliwymi słowami i kwiatami podziękowała ks. kanonikowi Mariuszowi Buczkowi za udostępnienie materiałów na wystawę, wójtowi gminy Trzcinica Grzegorzowi Hadzikowi za współpracę, Annie Parzonce i członkiniom Stowarzyszenia Wsi Trzcinica „Przyszłość” oraz bibliotekarzowi Marii Tomalik za pomoc przy organizacji przedsięwzięcia. Głos zabrał również wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, który pogratulował organizatorom wspaniałej uroczystości i pięknej wystawy. Natomiast proboszcz Mariusz Buczek opowiedział zebranym w jaki sposób dotarł do archiwalnych dokumentów. Podczas spotkania zaproszeni goście otrzymali publikacje wydane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzcinicy w ramach wystawy tj. pamiątkowy katalog oraz okolicznościową pocztówkę. Podczas otwarcia ekspozycji dyrektor książnicy zaprezentowała materiały, które są wyeksponowane na wystawie.

Po uroczystości przy wspólnej agapie zaproszeni goście prowadzili wspólnie rozmowy, zwiedzali ekspozycję na hallu biblioteki oraz prezentowane materiały w Izbie Pamięci.

Wystawa pt. „Historyczne epizody. Opowieść o trzcinickiej parafii utkana z wybranych materiałów źródłowych” będzie dostępna dla zwiedzających do 21 marca br. w godzinach otwarcia biblioteki.

1

2

3

5

6

8

10

12

13

14

15

16

18

19

23

24

26

27

28

29

31