Uroczyste obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek uświetnione spotkaniem autorskim z Marcinem Walczakiem

130 maja 2023 roku, w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy odbyła się uroczystość z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek połączona ze spotkaniem autorskim z Marcinem Walczakiem.

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, dyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy Małgorzata Hadzik, przewodniczący Rady Gminy Trzcinica Zdzisław Mikołajczyk wraz z radnymi Krzysztofem Ostrowskim, Grzegorzem Hojką i Stanisławem Maryniakiem, prezes Stowarzyszenia Wsi Trzcinica „Przyszłość” Anna Parzonka wraz z członkiniami stowarzyszenia, Prezes Towarzystwa Przyjaciół LUKUS Maria Woźnica, emerytowana dyrektor książnicy w Trzcinicy Henryka Bednara, lokalna powieściopisarka Marzena Pregiel. Wśród publiczności znaleźli się również czytelnicy trzcinickiej książnicy oraz zainteresowani mieszkańcy powieściami Marcina Walczaka, który uświetnił uroczystość recitalem muzycznym.

Na wstępie wszystkich zaproszonych gości powitała dyrektor biblioteki Renata Gość, która podziękowała za całoroczną współpracę instytucjom i organizacjom współpracującym z trzcinicką biblioteką oraz za pomoc organizacyjną przy przygotowywaniu wydarzenia. Następnie głos zabrał wójt gminy Trzcinica oraz przewodniczący Rady Gminy Trzcinica, którzy zwrócili się do dyrektor oraz pracowników książnicy z życzeniami i podziękowaniami za zaangażowanie i dokonania na rzecz lokalnej kultury. Osobne gratulacje złożyli także dyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy Małgorzata Hadzik, prezes Stowarzyszenia Wsi Trzcinica „Przyszłość” wraz z członkiniami stowarzyszenia oraz Pani Wiesława Polowa. Po części oficjalnej dyrektor książnicy oddała głos powieściopisarzowi książek kryminalnych Marcinowi Walczakowi. Podczas spotkania autor promował swoją nową książkę „Wiedźma”, której fabuła toczy się w Ostrzeszowie, a inspiracją do jej napisania stał się słynny doruchowski proces kobiet podejrzewanych o czary. Spotkanie uwieńczyło moc gratulacji dla autora od czytelników biblioteki, którzy zostali uroczeni osobistym autografem pisarza a wspólna fotografia z czytelnikami zakończyła pozytywny i pełny dobrych wrażeń wieczór autorski.

1

2

3

5

7

13

15

16

19

23

25