Uroczysta inauguracja cyklu spotkań pt. „Trzcinickie zamyślenia”

DSCN383026 listopada br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odbyła się uroczysta inauguracja cyklu spotkań pt. „Trzcinickie zamyślenia”, które mają na celu promocję regionalnych pisarzy, twórców, pasjonatów lokalnej historii i miłośników „naszej małej ojczyzny”. W organizację przedsięwzięcia włączyło się również Stowarzyszenie Wsi Trzcinica „Przyszłość” oraz Urząd Gminy w Trzcinicy.

Spotkanie otwarła dyrektor biblioteki Renata Gość, która serdecznie powitała licznie przybyłych gości: wójta Gminy Trzcinica Grzegorza Hadzika, wieloletnią dyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy Małgorzatę Hadzik, przewodniczącego Rady Gminy Trzcinica Zdzisława Mikołajczyka wraz z radnymi: Anną Bartkowiak, Ireną Perlitius, Krzysztofem Ostrowskim, Barbarą Maruszką-Bednarek, Stanisławem Maryniakiem, prezes Stowarzyszenia Wsi Trzcinica „Przyszłość” Annę Parzonkę wraz z członkiniami stowarzyszenia, przedstawicieli stowarzyszeń działających na terenie Gminy Trzcinica, regionalistów i pasjonatów historii oraz mieszkańców naszej „małej ojczyzny”.

Mini koncert Andrzeja Stefańskiego otworzył niedzielne wydarzenie kulturalne                  w trzcinickiej książnicy. Pan Andrzej, mieszkaniec Trzcinicy, zaprezentował publiczności swoją wielką pasję, jaką jest gra na trąbce. Po uczcie muzycznej głos zabrała prezes Stowarzyszenia Wsi Trzcinica „Przyszłość” Anna Parzonka, która wraz Ewą Sinecką przedstawiła różnorodną działalność dyrektor trzcinickiej książnicy Renaty Gość, na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego, całokształt jej twórczości regionalnej i literackiej oraz zaangażowanie społeczne na rzecz upowszechniania kultury, a także wieloletnią pracę na rzecz dzieci i lokalnej społeczności. Publiczność miała również okazję wysłuchać rozmowy przeprowadzonej przez Urszulę Jokiel – członkinię Stowarzyszenia Wsi Trzcinica „Przyszłość” z dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy Renatą Gość, która opowiedziała o swojej twórczości literackiej, pracy zawodowej, bajkoterapii oraz wyzwaniach na przyszłość. Rozmowa była przeplatana recitalem muzycznym Wiktorii Bielińskiej. Wykonawczyni zaprezentowała  utwory z repertuaru polskich artystów.

Podczas uroczystości dyrektor książnicy Renata Gość podziękowała kwiatami oraz życzliwymi słowami wszystkim tym, którzy wspierają działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy. Nie zabrakło również gratulacji od wójta Gminy Trzcinica Grzegorza Hadzika i przewodniczącego Rady Gminy Trzcinica Zdzisława Mikołajczyka, za organizację wspaniałej uroczystości i promowanie kultury regionalnej. Odczytano również list gratulacyjny od Pawła Golika – regionalisty i miłośnika lokalnej historii.

Podczas spotkania można było również wesprzeć akcję misyjną „Biblioteka na Madagaskarze”, w którą włączyła się Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy. Inicjatywa ma na celu wsparcie ubogich dzieci – uczniów szkoły misyjnej na Madagaskarze w postaci zakupu książek i podręczników do nauki. Uczestnicy spotkania łącznie wpłacili 1.700 zł na rzecz zakupu książek i podręczników dla malgaskich dzieci, podopiecznych misji oriońskiej w Ankazoabo-SUD. Darczyńcy w zamian za wpłatę otrzymali książki autorstwa Renaty Gość wydane w ramach serii wydawniczej „Terapeutyczna moc bajek”, tj. bajki „Miluś”, „Zaczarowany ogród”, „Syrenka Laura”, „Bal motyli”, „Tajemnicza wyprawa małych Tuptusiów”. Projekt misyjny „Biblioteka na Madagaskarze” jest prowadzony przez Fundację Księdza Orione Czyńmy Dobro.

DSCN3665

DSCN3677

DSCN3679

DSCN3688

DSCN3690

DSCN3691

DSCN3692

DSCN3697

DSCN3715

DSCN3722

DSCN3727

DSCN3775

DSCN3786

DSCN3830