Święto Chrztu Polski

SwietoChrztuPlakatWywiesFlage1404W Dzienniku Ustaw 9 kwietnia 2019 r. ogłoszona została ustawa Święto Chrztu Polski. To państwowe święto będzie obchodzone co roku 14 kwietnia. Historycy wskazują, że jest to data narodzin Państwa Polskiego. Właściwie obchodzimy je po raz pierwszy, gdyż w 2019 roku nie zostało ono jeszcze zauważone. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. Święto to możemy uczcić poprzez wywieszenie flag na budynkach użyteczności publicznej.

SwietoChrztuPlakatWywiesFlage1404