Superkoordynator

SUPERKORDYNATOR

26 marca  2007 r. w Teatrze Narodowym w Warszawie odbył się Jubileuszowy Finał kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Za kilkuletnią pracę na rzecz najmłodszych czytelników, dyplom podziękowania z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michał Ujazdowskiego oraz prezesa Fundacji ABCXXI, Ireny Koźmińskiej odebrała Renata Gość, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy.

Fot. z archiwum Fundacji.

Obchodzony w dniach 26-27 marca Jubileuszowy V finał miał wyjątkowo uroczysty charakter.
26 marca br. podczas Finału nastąpiło wręczenie nagród najlepszym liderom i koordynatorom kampanii czytania z całego kraju. Jubileuszowy Finał kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” objął patronatem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kazimierz Michał Ujazdowski. Na tegoroczny jubileuszowy Finał Kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” w Teatrze Narodowym w Warszawie zaproszonych zostało wiele osób ze świata kultury, polityki i mediów.
Imprezę poprowadziła Kinga Rusin oraz Zbigniew Zamachowski.
26 marca podczas uroczystej gali w Teatrze Narodowym z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michał Ujazdowskiego oraz prezesa Fundacji ABCXXI, Ireny Koźmińskiej, Renata Gość – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy, odebrała dyplom podziękowania z tytułem uperkoordynatora oraz nagrody.
Tytuł Superkoordynatora otrzymało po raz pierwszy 18 osób niezwykle twórczych i aktywnych, wielokrotnie nagradzanych statuetkami Fundacji.

Bohaterką indywidualną Finału była profesor Joanna Papuzińska, która nagrodzona została statuetką „Cała Polska czyta dzieciom” za całokształt swej pracy twórczej i naukowej oraz działalności na rzecz dzieci. Statuetki wraz ze specjalnymi podziękowaniami za wsparcie – pro bono – kampanii czytania swym i talentami otrzymali również autorzy piosenki „Cała Polska czyta dzieciom” – Jacek Cygan oraz Romuald Lipko, a medalami zostali uhonorowani wszyscy jej wykonawcy: Maryla Rodowicz, Majka Jeżowska, Ewelina Flinta, Mateusz Damięcki, Piotr Fronczewski i Zbigniew Zamachowski, który za całokształt współpracy z Fundacją został dodatkowo wyróżniony Statuetką. Wieczorną galę zakończył jubileuszowy koncert w wykonaniu Maryli Rodowicz.

Natomiast 27 marca, z inicjatywy Kazimierza Michał Ujazdowskiego, Ministra Kultury, odbyło się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie spotkanie z osobami, od wielu lat działających na rzecz kampanii czytania. Wśród zaproszonych gości była również dyrektor trzcinickiej placówki. Spotkanie w Ministerstwie było nie tylko okazją do rozmów, ale z inicjatywy Ministra zaproszeni koordynatorzy akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, otrzymali odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, podziękowania oraz kwiaty.

Fot. z archiwum Fundacji (p. Zubkowicz).

Dodaj komentarz