Strategia Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy uchwalona

Strategia — kopiaPodczas sesji Rady Gminy Trzcinica w dniu 30 grudnia 2020 r. została jednogłośnie przyjęta Strategia Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy na lata 2021-2030.

Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy stanowi wieloletnią perspektywę rozwoju placówki oraz konsekwencję utrzymania i dostosowania  standardów Certyfikatu Biblioteki+ w ramach Programu Wieloletniego Kultura+Priorytet „Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek”, tj. budowy obiektu Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy. Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy na podstawie Uchwały Nr XIX /155/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 grudnia 2016 roku posiadała uchwaloną Strategię do  końca roku 2020. Natomiast opracowana przez dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy Renatę Gość Strategia na lata 2021-2030 stanowi podłoże do podejmowania działań ze społecznością lokalną w obszarze kultury i edukacji w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby, potencjały i zasoby społeczne. Zasadniczym celem Strategii jest wypracowanie mechanizmów organizacyjnych i finansowych umożliwiających efektywne wykonywanie zadań statutowych przez Gminną Bibliotekę Publiczna w Trzcinicy, które mają przyczyniać się do rozwoju czytelnictwa, promocji książki oraz jak najszerszego dostępu do informacji.

Ponadto dokument ten jest obowiązkowym załącznikiem do wniosków o środki zewnętrzne i realizacji projektów grantowych.

Strategia — kopia