Spotkanie w/s realizacji projektu (Nie)znane dzieje Ziemi Trzcinickiej

Spotkanie_gra_16 sierpnia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odbyło się spotkanie organizacyjne Renaty Gość – dyrektor trzcinickiej książnicy i Agnieszki Kałki – bibliotekarza  z prezesem Anną Parzonką oraz przedstawicielami Stowarzyszenia Wsi Trzcinica „Przyszłość”. Spotkanie dotyczyło współpracy przy organizacji gry wiejskiej, będącej częścią projektu „(Nie)znane dzieje Ziemi Trzcinickiej” realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzcinicy w ramach programu Patriotyzm Jutra.
Gra wiejska jest jednym z dwóch zadań, obok wydania publikacji regionalnej traktującej o dziejach Trzcinicy, na które biblioteka pozyskała 21.000,00 zł ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Całkowita wartość projektu wynosi 26.530,00 zł.
Celem projektu jest stymulowanie aktywności mieszkańców wsi i gminy w zakresie ich współodpowiedzialności za zachowanie pamięci o dziedzictwie kulturowym Ziemi Trzcinickiej, wzmacnianie świadomości w zakresie jej wartości poprzez zaangażowanie w realizację poszczególnych działań projektu, tj. uczestnictwo w grze wiejskiej, zgromadzenie dokumentów i materiałów źródłowych nt. dziejów Trzcinicy. Kolejnym celem, jaki stawia przed sobą projekt jest przywracanie pamięci lokalnej poprzez odkrywanie historii „małych ojczyzn” i jej zasobów źródłowych.

Spotkanie_gra_2

Spotkanie_gra_3

Spotkanie_gra_1

 0001