Spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Wsi Trzcinica ”Przyszłość”

1W dniu 13 stycznia br. Stowarzyszenie Wsi Trzcinica ”Przyszłość” zorganizowało w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy spotkanie noworoczne, podczas którego członkinie podsumowały zeszły rok swojej działalności oraz omówiły przyszłe przedsięwzięcia.

Na zaproszenie prezes Stowarzyszenia Anny Parzonki w spotkaniu udział wzięli również zaproszeni goście: wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Mikołajczyk, sekretarz Gminy Renata Ciemny i dyrektor trzcinickiej książnicy Renata Gość. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i serdecznej atmosferze.

1

2

3

4