Rozstrzygnięcie konkursu świątecznego – Najpiękniejsza ozdoba choinkowa

W dniu 12 grudnia 2013 r. w siedzibie Filii Bibliotecznej w Laskach komisja konkursowa w składzie: ks. dziekan Wiesław Cieplik, Cecylia Pilarska – emerytowany kierownik Filii Bibliotecznej w Laskach, Danuta Wieczorek – nauczyciel plastyki, Ewa Gaze – nauczyciel bibliotekarz dokonała oceny prac konkursowych – najpiękniejszych ozdób choinkowych.

Na konkurs wpłynęło ogółem 138 prac, w tym 40 w I kategorii wiekowej (przedszkola oraz kl. O) oraz 98 prac w II kategorii wiekowej (kl. I-III).

Komisja konkursowa, od prawej: Danuta Wieczorek, ks. dziekan Wiesław Cieplik, Ewa Gaze i Cecylia Pilarska

Celem konkursu było:
 • podtrzymywanie polskich tradycji i zwyczajów ludowych znamiennych dla Świąt   Bożego Narodzenia,
• rozbudzanie zainteresowań dzieci niniejszą tematyką,
• doskonalenie twórczości plastycznej oraz technicznej,
• rozwijanie aktywności twórczej dzieci

Komisja konkursowa nie miała łatwego zadania…

Konkurs został przygotowany przez Renatę Gość – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy oraz Ewę Jendrycę bibliotekarza GBP w Trzcinicy oraz Filii Bibliotecznej w Laskach. 

Prace konkursowe oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych

 

Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody:

Nagroda główna w I kategorii wiekowej: Jessica Bednarek-Dąbrowska (PS Trzcinica)
Nagroda główna w II kategorii wiekowej: Konrad Konieczny (SP Trzcinica)

Wyróżnienia w I kategorii wiekowej:
Marta Ptak (PS Laski)
Emilia Rabiega (PS Laski)
Karolina Balewska (PS Laski)
Oliwia Laske (PS Laski)
Tomasz Cieślak (PS Trzcinica, ul. Lipowa)
Jesika Gatner (PS Trzcinica, ul. Lipowa)
Bartosz Kulesza (PS Trzcinica, ul. Szkolna)
Natalia Zimoch (PS Trzcinica, ul. Szkolna)

Wyróżnienia w II kategorii wiekowej:
Tobiasz Piasecki (SP Laski)
Julia Jenda (SP Laski)
Joachim Jakubczak (SP Trzcinica)
Maja Krzyształowicz (SP Trzcinica)
Natalia Pawlik (SP Trzcinica)
Kornelia Jeziorna (SP Trzcinica)
Wiktoria Kuboszek (SP Trzcinica)
Adriana Otremba (SP Laski) (SP Trzcinica)
Hubert Grzelak (SP Trzcinica)
Edyta Fajga (SP Trzcinica)
Patrycja Biegańska (SP Trzcinica)
Martyna Gnacy (SP Trzcinica)
Jakub Parzonka (SP Trzcinica)
Kamil Uszycki (SP Laski)
Sebastian Usiak (SP Trzcinica)
Anna Więcek (SP Trzcinica)

Wszyscy laureaci są zaproszeni wraz z Rodzicem (opiekunem) w dniu 17 grudnia 2013 r. o godz. 15.00 do Restauracji Centrum w Trzcinicy na uroczyste podsumowanie konkursu.
 Wszystkim serdecznie gratulujemy !!!