Renata Gość wyróżniona w Plebiscycie Osobowośc Roku 2018

profil11 marca 2019 r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbyła się uroczysta gala Plebiscytu Osobowość Roku 2018 „Głosu Wielkopolskiego”. Statuetkę i dyplom za zdobycie I miejsca w kategorii „Samorządność i społeczność lokalna” w powiecie kępińskim otrzymała Renata Gość – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy. Patronem Honorowym plebiscytu Osobowość Roku 2018 jest Starosta Poznański Jan Grabkowski.

Dyrektor trzcinickiej książnicy zostało nominowana „za propagowanie kultury i działania, które przyciągają dzieci i dorosłych do biblioteki. Statuetkę i dyplom Renata Gość odebrała z rąk wicestarosty poznańskiego Tomasza Łubińskiego oraz Marka Rodwalda – prezesa Polska Press Poznań. W tym prestiżowym plebiscycie kandydaci zostali utytułowani  w czterech kategoriach: kultura, działalność społeczna i charytatywna, samorządność i społeczność lokalna oraz biznes. – Chcemy, żeby nasz plebiscyt był okazją do zaprezentowania dokonań ludzi, którzy nie zabiegają o aplauz, uznanie czy honory. Swoich działań nie podejmują dla poklasku, lecz z autentycznej potrzeby działania, a działając stają się wzorem do naśladowania dla innych - mówił o idei akcji Adam Pawłowski, redaktor naczelny „Głosu Wielkopolskiego”. – Pokazujemy ludzi, którzy wnoszą coś ważnego do naszego wielkopolskiego życia.

Do plebiscytu zgłoszono ponad 800 kandydatur, a w całej akcji oddano około 90 tys. głosów.. „Bardzo serdecznie dziękuję za każdy oddany na mnie głos, za współpracę i wielkie zaangażowanie w rozwój biblioteki pracowników trzcinickiej książnicy. Dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają w różnych działaniach kulturalnych, zarówno w tych wielkich, jak i małych, nadających wartość codziennej pracy. Niech nowy obiekt biblioteki gminnej jak najdłużej służy wszystkim mieszkańcom naszej Gminy, niech stanowi skarbiec kultury, będzie znakiem rozwoju nowoczesnej technologii i informacji, miejscem realizowania życiowych pasji i spotkań z drugim człowiekiem…” – podsumowuje dyrektor GBP w Trzcinicy Renata Gość.

Osobowość_roku_2018_1

Osobowość_roku_2018_2

Osobowość_roku_2018_3

Osobowość_roku_2018_4

Osobowość_roku_2018_5

Osobowość_roku_2018_6

dyplom_OS2018