Walory przyrodnicze

Walory przyrodnicze.

    Gmina Trzcinica jest ekologicznie czystą rolniczą gminą. Występują tu duże obszary lasów bogatych w runo leśne i zwierzynę, co stwarza możliwość dobrego wypoczynku.
Pomniki przyrody
Rejestr pomników przyrody gminy Trzcinica zawiera 4 pozycje i obejmuje:
1) Park zabytkowy w Laskach, malowniczo usytuowany o powierzchni 8,44 ha;  przedmiotem ochrony jest ogromny i cenny starodrzew;
2) Lipa drobnolistna – /Tilia cordata/ – o obwodzie pierśnicy 328 cm, wysokości 20m i wieku ok. 250 lat, rosnąca na cmentarzu w m. Laski- parafia rzymsko-katolicka;
3) Lipa drobnolistna – /Tilia cordata/ - posadzona w 1928 roku, o obwodzie pierśnicy 420 cm, wysokości 10m i wieku ok. 250 lat, rosnąca na działce nr 483 w m. Wodziczna; uznana za pomnik przyrody uchwała Nr 6/41/03 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28.03.2003 r.
4) Grupa drzew: 5 buków zwyczajnych – /Fagus sylvatica L./ - w wieku 150-250 lat, obwodzie pierśnicy 53-103 cm i wysokości 24-37 m (powalone), położone w m. Laski- Kolonia, Leśny zakład Doświadczalny Akademii Rolniczej w Poznaniu, Laski oddział  16-18.

Dodaj komentarz