„PRZYGODA Z KSIĄŻKĄ” Z DOFINANSOWANIEM MKiDN

Przygoa z książką_dofinansowanieJuż od sierpnia 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy rozpocznie realizację projektu „Przygoda z książką”, na który otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Partnerstwo dla książki”. Wniosek złożony przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzcinicy w ramach Programu „Partnerstwo dla książki” został pozytywnie rozpatrzony i otrzymał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 13.300,00 zł (z tego: 9.900,00 zł będą stanowić środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast finansowe środki własne biblioteki to kwota w wysokości:3.400,00 zł).
Projekt „Przygoda z książką” skierowany jest do najmłodszych mieszkańców z terenu gminy Trzcinica (dzieci i młodzieży). Jego realizacja będzie trwała od 4 maja 2020 r. do 14 grudnia 2020 r. Zadanie polega na zorganizowaniu atrakcyjnych działań animujących czytelnictwo dla dzieci i młodzieży, skoncentrowanych wokół książki, animujących życie kulturalne na terenie gminy Trzcinica. W ramach zadania najmłodsi czytelnicy skorzystają z pakietu 10 literackich warsztatów twórczych połączonych z głośnym czytaniem tekstu literackiego oraz 2 spotkań autorskich z ciekawymi ludźmi, 2 spektakli, w tym jednego widowiska kukiełkowego.
Niezmiernie cieszę się z faktu otrzymania dotacji w konkursie ofert ogłoszonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tym razem oferta kulturalna jest skierowana do młodszych mieszkańców naszej gminy. Blok spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży został tak zaplanowany, aby dzieciom obcowanie z książką nie wydawało się nudne, a wręcz przeciwnie było wprowadzeniem do świata fantazji i przygody – podsumowuje Renata Gość – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy.

Przygoa z książką_dofinansowanie