Promocja książki autorstwa Renaty Gość pt. „Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy. Historia. Kultura. Informacja”.

Promocja książki 2020 56 listopada 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy  odbyła się promocja książki regionalnej autorstwa Renaty Gość pt. „Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy. Historia. Kultura. Informacja”.

Promocja publikacji traktująca o historii i działalności biblioteki w Trzcinicy, Filii Bibliotecznej  w Laskach oraz dziejach bibliotek na terenie Gminy Trzcinica odbyła się w skromnej oprawie, zgodnie z wymogami reżimu sanitarnego w czasie trwającej obecnie epidemii koronawirusa. W piątkowym wieczorze literackim wzięli udział przedstawiciele samorządu lokalnego, instytucji i stowarzyszeń z terenu Gminy Trzcinica. Promocja książki powiązana była z jubileuszem 45-lecia działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy, utworzonej na podstawie zarządzenia Nr 5/75 z dnia 28 listopada 1975 r. Naczelnika Gminy Trzcinica. Podczas spotkania dyrektor książnicy Renata Gość podziękowała za dotychczasową współpracę wójtowi Gminy Trzcinica Grzegorzowi Hadzikowi, wyrazy podziękowania dla wszystkich radnych odebrał przewodniczący Rady Gminy Trzcinica Zdzisław Mikołajczyk, słowa wdzięczności za wieloletnią współpracę dyrektor biblioteki skierowała także do ks. kanonika Wiesława Cieplika – proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy oraz sołtysa Sołectwa Trzcinica Krzysztofa Ostrowskiego. Osobne podziękowania zostały skierowane do radnego Rady Powiatu Kępińskiego Tomasza Gatnera i przedstawicielek Stowarzyszenia Wsi Trzcinica „Przyszłość”. Ponadto Renata Gość podziękowała również Marii Tomalik – bibliotekarzowi GBP za dokonaną korektę tekstu w publikacji a także Ewelinie Smyrek – za skład graficzny i wydruk monografii.

Podczas wieczoru dyrektor książnicy zaprezentowała fragmenty książki pt. „Gminna Biblioteka Publiczna  w Trzcinicy. Historia. Kultura. Informacja”. Na zakończenie spotkania wójt Gminy Trzcinica wraz z przewodniczącym Rady Gminy złożyli gratulacje autorce publikacji i przekazali okolicznościowy list gratulacyjny z okazji jubileuszu 45-lecia działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy. Osobne wyrazy szacunku i uznania złożyły przedstawicielki Stowarzyszenia Wsi Trzcinica „Przyszłość” a także przedstawicielki lokalnych organizacji z Pomian.

W monografii pt. „Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy. Historia. Kultura. Informacja” zostały przedstawione dzieje bibliotek na terenie Gminy Trzcinica, począwszy od omówienia gromadzonych zbiorów prywatnych i biblioteczek szkolnych zakładanych już w XVIII w., ponadto została wspomniana biblioteka dekanalna mieszcząca się przy kościele parafialnym w Trzcinicy, której dzieje sięgają do początku XIX w. Następnie czytelnik może poznać historię bibliotek ludowych zakładanych w Trzcinicy. W publikacji jeden rozdział został poświęcony powołanej pierwszej bibliotece publicznej na terenie gminy po II wojnie światowej, tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w Laskach oraz funkcjonującym punktom bibliotecznym. Pozostałe rozdziały publikacji omawiają działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy. Całość została opatrzona pięknymi fotografiami.

Projekt pt. „Promocja i wydanie publikacji o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. Instytucja Zarządzająca PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja jest realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażana rzez LGD Wrota Wielkopolski.

Promocja książki 2020 1

Promocja książki 2020 2

Promocja książki 2020 3

Promocja książki 2020 4

Promocja książki 2020 5

Promocja książki 2020 6

Promocja książki 2020 7

Promocja książki 2020 8

Promocja książki 2020 9

Promocja książki 2020 10

Promocja książki 2020 11