Promocja książki „Dzieje Trzcinicy od początku istnienia do końca 1950 r.”

Promocja_publikacji_117 listopada br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odbyła się promocja publikacji regionalnej „Dzieje Trzcinicy od początku istnienia do 1950 r.” autorstwa dyrektor książnicy Renaty Gość uświetniona koncertem piosenki literackiej zespołu „U Studni”.

W tym dniu w bibliotece bardzo licznie zgromadzili się mieszkańcy gminy Trzcinica oraz całego powiatu kępińskiego (ok. 130 osób). Dyrektor biblioteki serdecznie powitała wszystkich zebranych, w tym wójta gminy Trzcinica – Grzegorza Hadzika, proboszcza trzcinickiej parafii – ks. kan. Wiesława Cieplika, wikariusza Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu – ks. Damiana Weissa, przewodniczącego Rady Gminy Trzcinica – Zdzisława Mikołajczyka wraz z radnymi, dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcinicy – Małgorzatę Hadzik, dyrektor Biblioteki Publicznej w Bralinie – Ewę Jędrysiak, prezesów i przewodniczących lokalnych organizacji społecznych a także historyków i regionalistów z terenu powiatu kępińskiego oraz Żytniowa Bronisława Walacika oraz Grzegorza Puckę z małżonkami. Uroczystość rozpoczęła się od nastrojowego koncertu poezji śpiewanej zespołu „U Studni”, którego niektórzy członkowie związani byli w przeszłości z zespołem „Stare Dobre Małżeństwo”. Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej w Trzcinicy zaprezentowali fragmenty książki „Dzieje Trzcinicy od początku istnienia do 1950 r.”, na której wydanie bibliotece udało się pozyskać dofinansowanie ze środków Muzeum Historii Polski w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.
Podczas uroczystości dyrektor książnicy Renata Gość podziękowała kwiatami oraz egzemplarzem publikacji wszystkim tym, którzy okazali swoje wsparcie oraz życzliwość przy tworzeniu monografii Trzcinicy. Szczególne podziękowania skierowała do: ks. kan Wiesława Cieplika za możliwość korzystania z archiwum parafii, dyrektor SP w Trzcinicy – Małgorzaty Hadzik oraz wicedyrektor SP w Trzcinicy – Ewy Hetmańczyk – za możliwość korzystania z kronik szkolnych, Urszuli Jokiel oraz Przemysława Czekały – za udostępnienie swoim prac dyplomowych dotyczących Trzcinicy, pracownika biblioteki – Agnieszki Kałki (za korektę tekstu) oraz Eweliny Smyrek – za skład i wydruk publikacji. Osobne podziękowania dyrektor biblioteki skierowała do wszystkich mieszkańców gminy Trzcinica, którzy udostępnili swoje fotografie –  cenne pamiątki po minionych czasach.
Już po raz kolejny trafia do Państwa rąk wydawnictwo Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy. Tym razem jest to publikacja szczególna, bo przedstawiająca dzieje Trzcinicy i losy naszych przodków… Położona w południowej Wielkopolsce, na pograniczu ze Śląskiem, wieś Trzcinica, posiada bogatą i intersującą przeszłość. Jest to najstarsza miejscowość w powiecie kępińskim. Pierwsza o niej wzmianka historyczna pochodzi z dokumentu Bolesława Kędzierzawego z 22 czerwca 1149 r. Bogate dzieje Trzcinicy zasługiwały na opracowanie naukowe. W miarę realizacji niniejszego zadania, źródła historyczne okazywały się tak różnorodne i bogate w treść, iż monografia została opracowana do 1950 r. Chociaż w kilku rozdziałach, ze względu na ciekawy i powiązany ze sobą proces historyczny, niektóre epizody omawiam, wychodząc poza określone ramy czasowe. Wiele źródeł i dokumentów omawianych w niniejszej pracy zostało przedstawionych po raz pierwszy, kreśląc zupełnie inny obraz wydarzeń historycznych, niż ten jaki był przedstawiany w literaturze do tej pory. Historia potrafi nas zaskoczyć, a my wciąż musimy ją poznawać i odkrywać na nowo – mówiła podczas spotkania Renata Gość. Dzisiaj, z perspektywy czasu, możemy z pełnym przekonaniem stwierdzić, że pomimo wszystkich mankamentów i  trudności, jakie niosły ze sobą wieki, ludność Trzcinicy zawsze była wierna Bogu i Ojczyźnie, nie szczędziła wysiłku w budowaniu lepszej przyszłości i niejednokrotnie oddawała za swą Matkę – Ojczyznę, to co najcenniejsze – życie! Przedstawiam Państwu życie Polaków – mieszkańców Trzcinicy, którym było dane przeżyć wraz z całym narodem jego dole i niedole, zwycięstwa i klęski, triumfy i upadki… Znów na moment zachwyćmy się nad pięknem naszej „małej ojczyzny”, pochylmy się nad dziedzictwem naszych przodków, którzy dzięki wydanej publikacji, trwałym piórem zostali zapisani na kartach dziejów naszej Trzcinicy! – podsumowała dyrektor trzcinickiej książnicy.
Na końcu spotkania wójt gminy Trzcinica wraz z przewodniczącym Rady Gminy złożyli gratulacje autorce publikacji – Renacie Gość. Osobne wyrazy szacunku i uznania złożyła prezes Stowarzyszenia Wsi Trzcinica „Przyszłość” – Anna Parzonka wraz z Ireną Wojciak oraz dyrektor Biblioteki Publicznej w Bralinie – Ewa Jędrysiak.
Po pełnym wzruszeń oraz historycznych ciekawostek spotkaniu była okazja do nabycia książki oraz do wspólnych rozmów oraz wymiany refleksji przy przygotowanym poczęstunku.
Projekt Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy pn. „(Nie)znane dzieje Ziemi Trzcinickiej” został dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Promocja_publikacji_2

Promocja_publikacji_3

Promocja_publikacji_4

Promocja_publikacji_5

Promocja_publikacji_6

Promocja_publikacji_7

Promocja_publikacji_8

Promocja_publikacji_9

Materiał dostępny na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-NC-SA).