Pracownicy

dyrektor                  

                  Dyrektor


Gminnej Biblioteki Publicznej

               w Trzcinicy


          mgr Renata Gość

 

Nagrody i odznaczenia dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy:

2003 – statuetka Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom w konkursie na najlepiej przeprowadzony II Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
2004, 2005 – Superstatuetka Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom w konkursie na najlepiej przeprowadzony III, IV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
2006 – Odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej
2006 – Tytuł Superkoordynatora kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom (nagroda Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom)
2007 – Koordynator Roku 2007 w uznaniu szczególnych zasług w propagowaniu idei czytania dzieciom. Nagroda Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom
2008 – Koordynator Roku 2007 w uznaniu szczególnych zasług w propagowaniu idei czytania dzieciom. Nagroda Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom
2008 – uhonorowanie Medalem W DOWÓD UZNANIA – za zasługi dla bibliotekarstwa – przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
2012- nagroda Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego z/s we Wrocławiu za pracę w dziedzinie biblioterapii
2012 – odznaczenie za 10 lat pracy „w uznaniu wyjątkowych zasług w krzewieniu idei czytania dzieciom”, odebrane z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego oraz Ireny Koźmińskiej – prezes Fundacji ABCXXI – „Cała Polska czyta dzieciom”
2014 – „Medal Młodego Pozytywisty” Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego za osiągnięcia w pracy zawodowej.
2015 - w uznaniu poniesionych zasług na rzecz rozwoju gospodarki RP oraz za dokonania w rozwoju nowoczesnej infrastruktury kulturalnej i pracy na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Senator RP Andżelika Możdżanowska wręczyła Renacie Gość „Odznakę honorową za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”.

Publikacje książkowe:
1) Gość R., Szlaki turystyczne powiatu kępińskiego, Zeszyty Powiatowe, cz. 2, Kępno 2002.
2) Gość R., Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Nepomucena w Wielkim Buczku, Wielki Buczek 2007.
3) Gość R., Ruda-Ertel K., Jeziorny P., Turystyczny Szlak Rowerowy „Wrota Wielkopolski”, Baranów 2008.
4) Gość R., Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Stanisława Biskupa, męczennika  w Trzcinicy. Monografia wydana z okazji 25-lecia posługi kapłańskiej ks. Kanonika Floriana Skubiszka  w Parafii Trzcinica, Trzcinica 2009.
5) Gość R., Ruda-Ertel K., Jeziorny P., Maryniak Ł., Wrota Wielkopolski. Szlaki turystyczne, Baranów 2009.
6) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach: Sanktuarium Matki Bożej Skalmierzyckiej : publikacja wydana z okazji jubileuszu 45-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Skalmierzyckiej przez Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, [Renata Gość: opracowanie publikacji, aut. tekstów], Skalmierzyce 2011.
7) Gość R., Stare fotografie pamiętają…, Trzcinica 2011.
8) Gość R., Zabytki i walory krajoznawcze gminy Trzcinica, Trzcinica 2012.
9) Gość R., Kronika wydarzeń kulturalnych na Ziemi Trzcinickiej, Trzcinica 2014.
10) Gość R., Zbiory regionalne Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy, Trzcinica 2014.

Utwory (bajki) dla dzieci zamieszczone w:
Bajki terapeutyczne, Wydaw. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2004.
Bajki psychoedukacyjne, Wydaw. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2006.
Bajki relaksacyjne, Wydaw. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2008.

 

 

Bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy
Filii Bibliotecznej w Laskach:
bibliotekarz mgr Ewa Wdowik (obecnie z powodu nieobecności usprawiedliwionej w pracy zastępstwo obejmuje młodszy bibliotekarz Marcelina Kuboszek)

 
Bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy: mgr Agnieszka Kałka

 

Ponadto w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy jest zatrudniony:
- główny księgowy
- sprzątaczka

 


 

 

 

 

Dodaj komentarz