Pracownicy

DSCN8554 — kopia
 

                         Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy

                  mgr Renata Gość

 

 

 


Nagrody i odznaczenia Renaty Gość – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy:

2003 – Statuetka Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom w konkursie na najlepiej przeprowadzony II Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.
2004 – Superstatuetka Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom w konkursie na najlepiej przeprowadzony III Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.
2005 – Superstatuetka Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom w konkursie na najlepiej przeprowadzony IV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.
2006 – Odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
2006 – Tytuł Superkoordynatora kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom (nagroda Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom)
2008 – Koordynator Roku 2007 w uznaniu szczególnych zasług w propagowaniu idei czytania dzieciom. Nagroda Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom
2008 – uhonorowanie Medalem W DOWÓD UZNANIA – za zasługi dla bibliotekarstwa – przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
2012- Dyplom Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego z/s we Wrocławiu za pracę w dziedzinie biblioterapii.
2012 – Odznaczenie za 10 lat pracy „w uznaniu wyjątkowych zasług w krzewieniu idei czytania dzieciom”, odebrane z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego oraz Ireny Koźmińskiej – prezes Fundacji ABCXXI – „Cała Polska czyta dzieciom”
2014 – „Medal Młodego Pozytywisty” Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego za osiągnięcia w pracy zawodowej.
2015 - W uznaniu poniesionych zasług na rzecz rozwoju gospodarki RP oraz za dokonania w rozwoju nowoczesnej infrastruktury kulturalnej i pracy na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców otrzymanie „Odznaki honorowej za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”.
2015 – Podziękowanie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z okazji XXV-lecia Odrodzonego Samorządu Terytorialnego za wieloletnie zaangażowanie w tworzenie i funkcjonowanie Wielkopolskiej Gospodarki, wkład w budowanie i rozwój Powiatu Kępińskiego oraz aktywność na rzecz społeczności lokalnej.
2016 – Tytuł „Pedagog Roku 2016” w konkursie Człowiek Roku 2016 Powiatu Kępińskiego organizowanym przez tygodnik „Twój Puls Tygodnia”.
2017 – Dyplom Uznania. Decyzją grona ekspertów oraz praktyków w skupionych wokół Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zaliczenie Renaty Gość do grona 100 osób, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce w 2017 roku.
2018 - Tytuł „Osobowość Roku 2017”, I miejsce w powiecie kępińskim w kategorii „Samorządność i społeczność lokalna” konkursie organizowanym przez Głos Wielkopolski.
2019 – Tytuł „Osobowość Roku 2018”, I miejsce w powiecie kępińskim w kategorii „Samorządność i społeczność lokalna” konkursie organizowanym przez Głos Wielkopolski.
2020 – Tytuł „Osobowość Roku 2019”, I miejsce w powiecie kępińskim w kategorii „Kultura” konkursie organizowanym przez Głos Wielkopolski.
2021 - Tytuł „Osobowość Roku 2020″,  I miejsce w powiecie kępińskim w kategorii „Kultura” konkursie organizowanym przez Głos Wielkopolski.

Publikacje książkowe:

 • Gość R., Tomalik M., „Podróże z książką” Rajd rowerowy po bliższej okolicy, opracowanie publikacji Renata Gość, Trzcinica 2021.
 • Gość R., Tomalik M., Przygoda z książką, opracowanie publikacji Renata Gość, Trzcinica 2020.
 • Gość R., Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy. Historia. Informacja. Kultura., Trzcinica 2020.
 • Gość R., Dzieje Trzcinicy od początku istnienia do 1950 r., Trzcinica 2019.
 • Gość R., Kałka A., Dziecięcy Festiwal Książki w Trzcinicy, opracowanie publikacji Renata Gość, Trzcinica 2019.
 • Laur Złotej Trzciny. Druga edycja konkursu literackiego o „Laur Złotej Trzciny” zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzcinicy, opracowała i wstępem opatrzyła Renata Gość, Trzcinica 2019.
 • Gość R., Kałka A., Czwartkowe spotkania z książką, opracowanie publikacji Renata Gość, Trzcinica 2019.
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy. Rok działalności w nowym obiekcie, opracowała Renata Gość, Trzcinica 2016.
 • Laur Złotej Trzciny. Pierwsza edycja konkursu literackiego o „Laur Złotej Trzciny” zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzcinicy, opracowała i wstępem opatrzyła Renata Gość, Trzcinica 2016.
 • Smaki Wrót Wielkopolski, opracowała Renata Gość, Baranów 2015.
 • Gość R., Biblioteka XXI wieku. Otwarcie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy, Trzcinica 2015.
 • Gość R., Kronika wydarzeń kulturalnych na Ziemi Trzcinickiej, Trzcinica 2014.
 • Gość R., Zbiory regionalne Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy, Trzcinica 2014.
 • Gość R., Zabytki i walory krajoznawcze gminy Trzcinica, Trzcinica 2012.
 • Gość R., Stare fotografie pamiętają…, Trzcinica 2011.
 • Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach: Sanktuarium Matki Bożej Skalmierzyckiej : publikacja wydana z okazji jubileuszu 45-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Skalmierzyckiej przez Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, [Renata Gość: opracowanie publikacji, aut. tekstów], Skalmierzyce 2011.
 • Gość R., Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i męczennika  w Trzcinicy. Monografia wydana z okazji 25-lecia posługi kapłańskiej ks. Kanonika Floriana Skubiszka  w Parafii Trzcinica, Trzcinica 2009.
 • Gość R., Ruda-Ertel K., Jeziorny P., Maryniak Ł., Wrota Wielkopolski. Szlaki turystyczne, Baranów 2009.
 • Gość R., Ruda-Ertel K., Jeziorny P., Turystyczny Szlak Rowerowy „Wrota Wielkopolski”, Baranów 2008.
 • Gość R., Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Nepomucena w Wielkim Buczku, Wielki Buczek 2007.
 • Gość R., Szlaki turystyczne powiatu kępińskiego, Zeszyty Powiatowe, cz. 2, Kępno 2002.

Bajki dla dzieci zamieszczone w:

 • Bajki relaksacyjne, Wydaw. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Bajki psychoedukacyjne, Wydaw. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Bajki terapeutyczne, Wydaw. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2004.

Artykuły w prasie branżowej, tj. w Bibliotekarzu, Poradniku Bibliotekarza, Bibliotece Publicznej , Kronice Wielkopolski, Panoramie Wielkopolskiej Kultury.

 

Bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy: mgr Maria Tomalik

 

Bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy
Filii Bibliotecznej w Laskach:
bibliotekarz mgr Ewa Wdowik (obecnie z powodu nieobecności usprawiedliwionej w pracy zastępstwo obejmuje młodszy bibliotekarz Anna Kurek)

 

Ponadto w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy są zatrudnieni:
- główny księgowy
- sprzątaczka

 


 

 

 

 

Dodaj komentarz