Powstanie publikacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy

Publikacja_ biblioteka_1W październiku 2019 r. Renata Gość – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy złożyła wniosek pt. „Promocja i wydanie publikacji o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy” w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Wrota Wielkopolski na dofinansowanie zadań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 3.2.1. „Dziedzictwo lokalne Wrót Wielkopolski”. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji wniosku o powierzenie grantu zadanie zostało wybrane do realizacji. Wniosek Renaty Gość został zweryfikowany również przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, który nie wniósł uwag do grantu. Kwota wsparcia do realizacji grantu wynosi 21.000,00 zł.

Publikacja_ biblioteka_2