Położenie

Położenie  geograficzne Trzcinicy.

 

Rzeźba terenu na całym obszarze byłego województwa kaliskiego jest pochodzenia polodowcowego. Krajobraz powiatu kępińskiego, jak i całej Wielkopolski kształtował potężny lądolód skandynawski. Spotykamy tu falistą równinę moreny dennej oraz wzgórza moreny czołowej utworzone w czasie postoju lądolodu. Zaznaczyły tu swój wpływ dwa okresy lodowe: zlodowacenie środkowopolskie w czasie tzw. fazy warciańskiej, które miało miejsce przeszło 150 tysięcy lat temu oraz zlodowacenie bałtyckie w tzw. stadiale leszczyńskim (18-20 tysięcy lat temu). Zauważyć można wyraźne różnice w przeobrażeniu form morfologicznych, związane z nierównomiernym oddziaływaniem czynnika czasu. Dlatego też obszar kaliskiego należy do trzech zasadniczych regionów geograficznych: Pojezierza Wielkopolskiego, Wzniesień Śląsko-Wielkopolskich i Niziny Środkowowarciańskiej.

Pokrycie glebowe kaliskiego jest ściśle związane z polodowcowym ukształtowaniem powierzchni. Na obszarach wyso-czyznowych wytworzyły się gleby brunatne, bielicowe i piaski, a gdzieniegdzie nawet czarne ziemie naglinowe. W rejonach wzniesień morenowych i wzgórzach występują gleby bielicowe lekkie i średnie cechujące się dużą wydajnością. Na obszarach kotlin, zajmujących stosunkowo dużą część byłego województwa znajdują się znaczne obszary piasków i słabych ziem bielicowych. W rejonach obniżeń między wydmami znaleźć można gleby torfowe i murszowe. W dolinach i pradolinach występują wydajne mady, a także gleby bagienne i murszowe. Kotlina Kępińska stanowi obszar przejściowy do Regionu Niziny Śląskiej. Jest to niżej położony, zabagniony teren o wysokości 170 m n.p.m. Kotlinę ze wszystkich stron otaczają wzgórza.

1 – wały i wzgórza spiętrzonych moren czołowych
2 – faliste i płaskie wysoczyzny morenowe
3 – obrazy kotlin

Źródło: Dzieje Ostrzeszowa. Praca zbiorowa pod red. S. Nawrockiego, Kalisz 1990, s. 19.

Trzcinica leży w pagórkowej okolicy, w pobliżu dwóch wzniesień przekraczających 190 m n.p.m. Część północna  Pagórków Mikorzyńsko – Trzcińskich tworzy zwarty trzon, część południową przecinają dość szerokie doliny rzeki Niesobu, Pomianki i Pratwy. Długość ich wynosi (Przytocznica-Laski) 30 km, szerokość dochodzi do 20 km (Mielęcin- Mirków). Przeciętna wysokość względna nie przekracza 20 m najwyższe dość rzadko zresztą spotykane, dochodzą do 25 m. Nachylenie stoków trochę poniżej 1°30′.

Widok na Trzcinicę.

 

Dodaj komentarz