Podsumowanie 2019 roku

Podsumowanie_2019_1Na przełomie 2019/2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy otrzymała zatwierdzenia rozliczeń pięciu projektów kulturalnych zrealizowanych przez trzcinicką książnicę w 2019 r. o łącznej wartości 80.182,92 zł.Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy prowadzi szeroko zakrojoną działalność kulturalną. Jednym z jej priorytetów jest zapewnienie zróżnicowanej oferty kulturalnej mieszkańcom Gminy Trzcinicy. Biblioteka troszczy się zarówno o potrzeby dorosłych, jak i najmłodszych. Od października 2016 r. prowadzone są cykliczne, cotygodniowe zajęcia warsztatowe dla młodszych dzieci z cyklu ,,Czwartkowych spotkań z książką”. Jedną z głównych form działań kulturalnych trzcinickiej książnicy jest organizacja spotkań autorskich z regionalnymi pisarzami, poetami oraz z popularnymi autorami znanych książek. Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy często gości u siebie wycieczki ze szkół z terenu gminy, a także spoza niej. Podczas tych wizyt młodzież ma szansę obejrzeć nowoczesny budynek biblioteki oraz zwiedzić wystawy eksponowane w Galerii czy w Izbie Pamięci. Poza tym, podczas tych spotkań dyrektor oraz pracownicy placówki bibliotecznej przeprowadzają lekcje biblioteczne nt. katalogów bibliotecznych itp.
W 2019 r. biblioteka zrealizowała pięć projektów z zakresu kultury i działalności bibliotecznej. Do zrealizowanych projektów należą: projekt „Książka – źródło inspiracji” w ramach programu Partnerstwo dla książki ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,  projekt „Dziecięcy Festiwal Książki” w ramach programu Partnerstwo dla książki ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, projekt „(Nie)znane dzieje Ziemi Trzcinickiej” w ramach programu Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra 2019” realizowany ze środków  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, projekt „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto biblioteka wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek” projekt skierowany do przedszkolaków. Łączna wartość wszystkich zrealizowanych projektów wynosi 80.182,92 zł. W 2019 r. biblioteka otrzymała również wsparcie dla realizowanych zajęć dla dzieci w wysokości 1500 zł z funduszu Sołeckiego Trzcinicy.

Podsumowanie_2019_2

Podsumowanie_2019_3

Podsumowanie_2019_4

Podsumowanie_2019_5

Podsumowanie_2019_6

Podsumowanie_2019_7

Podsumowanie_2019_8