Podpisanie umowy na budowę nowej siedziby GBP w Trzcinicy

umowa_GBP2014W dniu 10 marca 2014 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminną Biblioteką Publiczną w Trzcinicy reprezentowaną przez Dyrektora Panią Renatę Gość, a firmą FHU BRAWIX-BUD z Kalisza reprezentowaną przez Pełnomocnika Pana Antoniego Wdowczyka.

Podczas podpisania umowy obecni byli także Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik oraz Inspektor ds. inwestycji UG Trzcinica Pan Bronisław Zataj. Budowę biblioteki podzielono na dwa etapy, pierwszy to roboty ziemne, fundamenty, ściany, stropy, schody i elementy żelbetowe, dach wraz z pokryciem, stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna za kwotę 651 079,58 złotych brutto. Zakończenie tego etapu to 31 sierpnia 2014 roku. Natomiast drugi etap to zakończenie wszelkich prac budowlanych związanych z wykończeniem i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. Ten etap powinien zostać zakończony do 31 sierpnia 2015 roku, a jego koszt to 572 090,59 złotych brutto. Łącznie dwa etapy to brutto 1 223 170,17 złotych z czego 74,14 % to dofinansowanie w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO KULTURA + PRIORYTET „BIBLIOTEKA + INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Natomiast pozostałe środki w kwocie około 320 000 złotych to środki Gminy Trzcinica, ponadto Gmina Trzcinica sfinansowała opracowaną wcześniej dokumentację techniczną i projektową budynku biblioteki w Trzcinicy. Zgodnie z zawartym w dniu 24 stycznia 2014 roku porozumieniem między Gminną Biblioteką Publiczną w Trzcinicy, a Gminą Trzcinica, Gmina Trzcinica przygotowała postępowanie przetargowe na, które wpłynęło 9 ofert w kwotach brutto od 1 223 170,17 złotych do 1 949 341,74 złotych. Ponadto Gmina Trzcinica przeprowadzi cały proces budowy aż do końcowych odbiorów i uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. Natomiast na Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy spoczywa prowadzenie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej zadania. Pierwszy częściowy raport z wykonania zdania za II półrocze 2013 r. wraz z raportem ewaluacyjnym sporządzonym przez bibliotekę został zatwierdzony przez Instytut Książki, Operatora Priorytetu „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”. Na rok 2015 zaplanowany jest drugi przetarg dotyczący wyposażenia, którego wartość szacowana jest na około 200 000 złotych z czego 74,14 % pochodzić będzie z wyżej wymienionej dotacji, a około 50 000 złotych to środki Gminy Trzcinica.

umowa_GBP2014