POCZTÓWKA: KAPLICZKA ŚW. JANA NEPOMUCENA W TRZCINICY

widokówa