Odznaka honorowa „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”

trzcinica218 maja br. w Gnieźnie, Renata Gość – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy, odebrała odznakę honorową „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” przyznaną przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego trzcinickiej placówce.

Wojewódzkie obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek odbyły się w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie. Głównym organizatorem uroczystości była Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Patronat honorowy Wielkopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek objęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz. Uroczystość w Gnieźnie zgromadziła wielu przedstawicieli samorządu wojewódzkiego, ludzi kultury i książki.

W trakcie uroczystości wręczone zostały odznaki honorowe „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, listy gratulacyjne Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, przyznane zostały wyróżnienia WBPiCAK Templum Libri, medale Labor Omnia Vincit Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz odznaczenia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

trzcinica2

W tym szczególnym dniu, wieńczącym Tydzień Bibliotek, Renata Gość – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy, odebrała z rąk Włodzimierza Mazurkiewicza – dyrektora Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, odznakę honorową „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” przyznaną przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego trzcinickiej placówce.

_MG_4970

trzcinica1

_MG_4976

Odznaka honorowa została przyznana za dotychczasową działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy pod kierunkiem jej dyrektora Renaty Gość. Trzcinicka placówka została przestawiona jako jedna z najnowocześniejszych bibliotek w województwie wielkopolskim, uroczyście otwarta i poświęcona 8 października 2015 r. Natomiast Renata Gość jest dyrektorem biblioteki w Trzcinicy od 1 października 2005 r. Obecnie jest członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, koordynatorem wojewódzkim i członkiem Rady Koordynatorów Fundacji ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom, pełni funkcję przewodniczącej Rady Lokalnej Grupy Działania „Wrota Wielkopolski” i Rady Fundacji Wrota Wielkopolski w Baranowie, jest autorką i współautorką kilkunastu książek i publikacji regionalnych, bajek terapeutycznych zamieszczonych w zbiorze „Bajek terapeutycznych”, „Bajek psychoedukacyjnych”, „Bajek relaksacyjnych”, wydanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Dyrektor placówki była wielokrotnie odznaczana i uhonorowana wieloma nagrodami i medalami (m.in. otrzymała trzykrotnie statuetki Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom, odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony dla Kultury Polskiej, medalW DOWÓD UZNANIA” Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, nagrodę Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego z/s we Wrocławiu za inicjowanie i wspieranie działań z zakresu biblioterapii, w roku 2014 dyrektor została uhonorowana „Medalem Młodego Pozytywisty” otrzymanym od Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego za osiągnięcia w pracy zawodowej. Natomiast 20 października 2015r. w uznaniu poniesionych zasług na rzecz rozwoju gospodarki RP oraz za dokonania w rozwoju nowoczesnej infrastruktury kulturalnej i pracy na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Senator RP Andżelika Możdżanowska wręczyła dyrektor trzcinickiej placówki „Odznakę honorową za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”.

_MG_5030

Foto: A. Sabiłło – WBPiCAK, (Int.)