O zajęciach z młodszymi dziećmi pisze „Gazeta Sołecka”

0001-1W grudniowym numerze „Gazety Sołeckiej” (2020 r.) ukazał się artykuł autorstwa Renaty Gutt pt. „Czwartki z książką w Trzcinicy”. Redaktor artykułu zwróciła uwagę na środki finansowe w wysokości 1.000 zł przekazywane z funduszu sołeckiego na zajęcia dla najmłodszych mieszańców Gminy Trzcinicy.

Cieszymy się, że prowadzone  od 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy zajęcia kulturalno-edukacyjne dla dzieci  wzbudziły zainteresowanie ogólnopolskiego czasopisma.

0001-1

0001