Nagroda dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy za projekt: „Czwartkowe spotkania z książką”

Nagroda_Poznań_18. października 2018 r . Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy została nagrodzona w IBB Andersia Hotel w Poznaniu podczas uroczystej gali rozstrzygnięcia XIX edycji Konkursu pod nazwą „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”, organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Do konkursu, organizowanego już od 19 lat, swoje działania mogą zgłaszać gminy, powiaty oraz podległe im instytucje, organizacje, podmioty gospodarcze i organizacje pożytku publicznego działające na terenie województwa wielkopolskiego. Dla laureatów tegorocznego Konkursu przewidziane zostały nagrody finansowe w wysokości od 2 000 zł, w zależności od oceny danego projektu, ufundowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy zgłosiła do Konkursu swój projekt „Czwartkowe spotkania z książką”, skierowany do dzieci z terenu gminy Trzcinica. Projekt ten uzyskał wysoką ocenę i został uhonorowany nagrodą w wysokości 6 000 zł, przyznaną przez Kapitułę Konkursu. Dyplom, nagrodę oraz gratulacje z rąk Marzeny Wodzińskiej – Przewodniczącej Kapituły Konkursu, członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, odebrała dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy – Renata Gość.

Projekt „Czwartkowe spotkania z książką” trzcinicka książnica realizuje od 2016 r. Warsztaty mają charakter otwarty i skierowane są do młodszych dzieci (od lat 5), a prowadzą je, według autorskich scenariuszy, Renata Gość – dyrektor biblioteki oraz Agnieszka Kałka – bibliotekarz GBP w Trzcinicy. Podczas zajęć dzieci rozwijają swoje umiejętności manualne poprzez zróżnicowane zadania z użyciem dużego wachlarza technik plastycznych. Warsztaty  te dodatkowo pobudzają wyobraźnię i kreatywność, zachęcają do twórczego myślenia i ekspresji oraz kształtują wrażliwość estetyczną. Zajęcia mają także na celu  popularyzowanie działań przyczyniających się do realizacji idei „Małej Ojczyzny” bliskiej swoim małym obywatelom. Warsztaty są wzbogacone o elementy biblioterapii. Dzięki uczestnictwu w zajęciach, dzieci uczą się samodzielności, ale także pracy grupowej oraz odpowiedzialności. Efekty prac uczestników warsztatów można oglądać na wystawach w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy.

Nagroda_Poznań_1

Nagroda_Poznań_2

Nagroda_Poznań_3

Nagroda_Poznań_4

Nagroda_Poznań_5

Nagroda_Poznań_6

Nagroda_Poznań_7