Kulturalna niedziela w bibliotece

1W minioną niedzielę, 10 października br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odbył się koncert muzyki patriotycznej Kwartetu Smyczkowego „Con Amabile” połączony z imprezami współtowarzyszącymi: otwarciem wystawy pt. „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”, otwarciem wystawy obrazów akrylowych Barbary Krakowiak oraz promocją folderu regionalnego „Podróże z książką” będącego pokłosiem rajdu rowerowego po bliższej okolicy.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor trzcinickiej książnicy Renata Gość, która powitała wójta gminy Trzcinica Grzegorza Hadzika, sekretarz gminy Trzcinica Renatę Ciemny, przewodniczącego Rady Gminy Trzcinica Zdzisława Mikołajczyka, ks. kanonika Mariusza Buczka – proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy, dyrektor Zespołu szkół w Trzcinicy Małgorzatę Hadzik, kierownik PPS w Trzcinicy Mariolę Bednarek, radnych oraz mieszkańców. Następnie dyrektor trzcinickiej książnicy życzliwymi słowami i kwiatami podziękowała Barbarze Krakowiak – autorce obrazów akrylowych, których otwarcie ekspozycji miało miejsce podczas tego uroczystego wydarzenia.

Pani Barbara jest emerytowaną pielęgniarką, na stałe mieszka we Wrocławiu, ale pochodzi z Wodzicznej. Swój wolny czas poświęca na realizowanie pasji m.in. malując przepiękne obrazy. Następnie dyrektor biblioteki wręczyła uczestnikom rajdu rowerowego, który odbył się 11 lipca br., folder regionalny „Podróże z książką”. Wydanie folderu było częścią zadania realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzcinicy i zostało dofinasowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Następnie goście zostali zaproszeni do wysłuchania koncertu muzyki patriotycznej Kwartetu Smyczkowego „Con Amabile”. Członkowie grupy są absolwentami polskich akademii muzycznych, grają ze sobą od 2008 r., a na co dzień współpracują z Orkiestrą Filharmonii Gorzowskiej. Muzycy zagrali wyjątkowy koncert pieśni patriotycznych, nawiązujących do najważniejszych wydarzeń w historii Polski m. in. „Rotę”, „Bogurodzicę”, „Czerwone maki” czy „Dziś do ciebie przyjść nie mogę”. Na zakończenie zaprezentowali najbardziej znane motywy muzyczne z polskich seriali: „Przygody pana Michała” czy „Noce i dnie”. Publiczność trzcinickiej książnicy była tak zachwycona koncertem, że nagrodziła artystów długimi oklaskami na stojąco. Muzycy zrewanżowali się pięknym bisem i zagrali motyw przewodni z serialu „Janosik”.

Po koncercie dyrektor biblioteki Renata Gość podziękowała członkom zespołu za przepiękny występ. Na zakończenie spotkania głos zabrali również wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik wraz z  sekretarz gminy Renatą Ciemny, którzy złożyli gratulacje dyrektor książnicy za zorganizowanie uroczystości oraz Barbarze Krakowiak za piękną autorską wystawę.

1

DSCN2205

DSCN2215

DSCN2226

DSCN2241

DSCN2244

DSCN2267

DSCN2270

DSCN2277

DSCN2291

DSCN2304

DSCN2323

DSCN2336

DSCN2338