Kontynuacja kursu komputerowego w bibliotece

Kurs komputerowy kontynuacjaKurs komputerowy dla dorosłych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odbywa się w każdy poniedziałek i środę w godz. od 9.00 do 12.00.

W bezpłatnym, 80- godzinnym szkoleniu, biorą udział mieszkanki z terenu Gminy Trzcinica. Kurs jest organizowany przez Spółkę EUROWEKTOR w partnerstwie Stowarzyszenia „Wrota Wielkopolski” w Baranowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy.
Zadanie zostało dofinansowane w ramach Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie, Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Kurs komputerowy kontynuacja