Koncert muzyki patriotycznej Kwartetu Smyczkowego „Con Amabile”

Plakat 42x59.4 сm - Niestandardowe wymiary-2Miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy
10 października 2021 r., godz. 16.00
W związku z obowiązującymi obostrzeniami na koncert obowiązują bezpłatne wejściówki, które można odbierać do dnia 6 października br. w siedzibie biblioteki (tel. 62 33 22 083).

Imprezy współtowarzyszące:
- otwarcie wystawy pt. „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”
- otwarcie wystawy obrazów akrylowych Pani Barbary Krakowiak
- promocja folderu regionalnego „Podróże z książką” będącego pokłosiem rajdu rowerowego po bliższej okolicy. W folderze znajdują się informacje o historycznych miejscach pamięci odwiedzonych podczas wyprawy rowerowej

Serdecznie zapraszamy!

Plakat 42x59.4 сm - Niestandardowe wymiary-2