Komputeryzacja księgozbioru w Filii Bibliotecznej w Laskach

Komputeryzacja_1Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy oraz jej Filia Biblioteczna w Laskach użytkują pełną wersję programu bibliotecznego Sowa SQL w formacie Marc21 do komputeryzacji księgozbioru i automatyzacji wszystkich procesów bibliotecznych.

Po selekcji księgozbioru w Filii Bibliotecznej w Laskach bibliotekarze rozpoczęli prace związane z komputeryzacją zbiorów bibliotecznych. Jeszcze do wpisania do systemu komputerowego SOWA SQL pozostało ok. 2500 woluminów. Aby w pełni zautomatyzować pracę filii, po skatalogowaniu woluminów należy w kolejnym etapie, do sytemu wprowadzić ewidencję czytelników. Obecnie katalogowaniem książek zajmuje się Agnieszka Kałka – bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy, natomiast nad prawidłowym przebiegiem wdrożenia automatyzacji filii czuwa dyrektor trzcinickiej książnicy Renata Gość.

W Filii Bibliotecznej proces komputeryzacji rozpoczęto w 2013 r. od wprowadzania zbiorów podręcznych znajdujących się w czytelni. Użytkownicy książnicy mogą sprawdzać zawartość zbiorów bibliotecznych w katalogach on-line dostępnych na stronie internetowej biblioteki. Umożliwiła to realizacja projektu, opracowanego przez Renatę Gość – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy pn. „e-Kultur@ w Bibliotece” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.
Katalog biblioteki i filii bibliotecznej jest wspólny dla obu bibliotek, a czytelnik wyszukujący pozycję książkową ma wskazane miejsce jej lokalizacji. Proces informatyzacji bibliotek jest czasochłonny i pracochłonny. Tworzenie własnego katalogu komputerowego to konieczność uzupełniania systemu dużą ilością danych. Dopiero po przygotowaniu komputerowego katalogu w Filii Bibliotecznej w Laskach możliwe będzie uruchomienie wypożyczalni oraz wdrożenie modułu rezerwowania i zamawiania wskazanych pozycji katalogowych przez Internet – mówi Renata Gość – dyrektor trzcinickiej książnicy.
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy już od 2015 r. wszystkie procesy biblioteczne są w pełni zautomatyzowane.

Komputeryzacja_1

Komputeryzacja_2