Katalog wystawy pt. „Historyczne epizody. Opowieść o trzcinickiej parafii utkana z wybranych materiałów źródłowych”

wizualizacja-1