Biblioteka zakończyła realizację Programu

DSCN1089 — kopiaGminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy zakończyła realizację Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

W listopadzie br. książnica w Trzcinicy zakończyła realizację zakupu nowości wydawniczych w 2020 r. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Trzcinickiej placówce została przyznana kwota w wysokości: 6.461,00 zł. Natomiast z dotacji podmiotowej Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy wydała do tej pory na zakup woluminów kwotę 13.672 zł (w tym dla Filii Bibliotecznej w Laskach sumę: 6.745 zł).

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych instytucji, a jednocześnie zmotywowania ich do systematycznego dbania o biblioteki.  Jest on kontynuacją oraz rozwinięciem dotychczasowego programu własnego Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych został stworzony z myślą o wzmocnieniu aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacji zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

Zakupione książki są obecnie opracowywane w programie bibliotecznym SOWA, po czym zostaną udostępnione do wypożyczeń czytelnikom. Biblioteka w Trzcinicy oraz w Laskach prowadzą procesy biblioteczne również on-line, dając użytkownikom możliwość zamawiania i rezerwowania książek przez Internet bez wychodzenia z domu.

DSCN1089 — kopia