„Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy. Historia. Informacja. Kultura.”

Na jubileusz 45-lecia utworzenia trzcinickiej książnicy, będzie dostępna publikacja pt. „Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy. Historia. Informacja. Kultura” autorstwa dyrektor trzcinickiej książnicy Renaty Gość. W monografii zostały przedstawione dzieje bibliotek na terenie Gminy Trzcinica, począwszy od omówienia gromadzonych zbiorów prywatnych i biblioteczek szkolnych zakładanych już w XVIII w., ponadto została wspomniana biblioteka dekanalna mieszcząca się przy kościele parafialnym w Trzcinicy, której dzieje sięgają do początku XIX w. Następnie czytelnik może poznać historię bibliotek ludowych zakładanych w Trzcinicy. W publikacji jeden rozdział został poświęcony powołanej pierwszej bibliotece publicznej na terenie gminy po II wojnie światowej, tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w Laskach oraz funkcjonującym punktom bibliotecznym. Pozostałe rozdziały publikacji omawiają działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy utworzonej na podstawie zarządzenia Nr 5/75 z dnia 28 listopada 1975 r. Naczelnika Gminy Trzcinica. Całość została opatrzona pięknymi fotografiami.

Projekt pt. „Promocja i wydanie publikacji o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. Instytucja Zarządzająca PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja jest realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażana rzez LGD Wrota Wielkopolski.

wizualizacja-4 — kopia