Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek

dzien_bibliotekarza2014Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek obchodzony jest corocznie 8 maja już od 19 lat. Inicjatywa ta została zapoczątkowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w 1985 roku.

Wydarzenie to początkowo skierowane tylko do bibliotekarzy stało się świętem rozpoczynającym Tydzień Bibliotek. Dzień ten jest okazją do przedstawienia zawodowych osiągnięć oraz dokonań grona bibliotekarskiego oraz czasem refleksji o tożsamości bibliotek i ich miejsca we współczesnym świecie.
Z tej okazji 9 maja br. wszyscy pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy wraz z emerytowanymi pracownikami: Panią Cecylią Pilarską oraz Panią Henryką Bednarą spotkali się wraz z Wójtem gminy Trzcinica Panem Grzegorzem Hadzikiem oraz Panią sekretarz Renatą Ciemny w Urzędzie Gminy w Trzcinicy. Spotkanie rozpoczęło się życzeniami skierowanymi przez Wójta Gminy  do pracowników biblioteki oraz wręczeniem pamiątkowych dyplomów. Następnie swe podziękowania za pracę oraz życzenia złożyła dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy – Pani Renata Gość.

dzien_bibliotekarza2014

Spotkanie odbyło się serdecznej atmosferze, która sprzyjała rozmowom na temat bibliotek oraz ich roli w naszej gminie oraz najróżniejszym przedsięwzięciom realizowanym przez Bibliotekę.