Dyrektor biblioteki po raz kolejny przewodniczącą Rady Fundacji Wrota Wielkopolski

DSCN7213 - Kopia25 czerwca w Baranowie odbyło się zebranie Rady i Zarządu Fundacji Wrota Wielkopolski. Podczas spotkania zatwierdzono sprawozdanie finansowe i merytoryczne Fundacji za 2018 rok oraz przeprowadzono wybory członków organów fundacji w związku z upływem kadencji. Ponowie prezesem Fundacji został Grzegorz Grzunka, a przewodniczącą Rady Fundacji – Renata Gość. Fundacja w ubiegłym roku realizowała Program „Stypendium”, a także z 1% wspierała remont kościoła w Grębaninie oraz działalność kulturalno-edukacyjną lokalnych organizacji.

DSCN7213 - Kopia