Animacja multimedialna i pokaz laserowy świateł

1W dniu 4 lipca br. w godzinach wieczornych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odbyło się niecodzienne wydarzenie kulturalne adresowane do społeczności lokalnej i promujące Ziemię Trzcinicką.

Na placu przed budynkiem książnicy zorganizowano dla wszystkich mieszkańców widowisko artystyczne – animację multimedialną opowiadającą o historii powstania biblioteki oraz pokaz laserowy świateł z tańczącym ogniem. Animacja w sposób doskonały połączyła muzykę i przestrzeń przed biblioteką. Widowisko było transmitowane na żywo na profilu społecznościowym biblioteki, jak również utrwalane  w postaci filmu.

Przed pokazem w sali konferencyjnej biblioteki odbyło się kameralne spotkanie, na które zostali zaproszeni przedstawiciele samorządu lokalnego, instytucji i stowarzyszeń z terenu Gminy Trzcinica. Podczas spotkania dyrektor książnicy Renata Gość złożyła podziękowania za okazane wsparcie i pomoc przy organizacji widowiska multimedialnego wójtowi Gminy Trzcinica Grzegorzowi Hadzikowi, proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy ks. kanonikowi Wiesławowi Cieplikowi, dyrektor  Zespołu Szkół w Trzcinicy Małgorzacie Hadzik, Ewelinie Smyrek właścicielce firmy Esnet oraz prezesowi OSP w Trzcinicy Zbigniewowi Grześniakowi. Podczas agapy przedstawiciel firmy Visual Sensation Laser Shows  & Technologies opowiedział o bieżących projektach realizowanych przez ich firmę.

Na zakończenie widowiska organizatorzy podziękowali licznie przybyłym mieszkańcom za wspólne spędzenie wieczoru i udział w spektaklu świateł, jak również druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcinicy za zadbanie o bezpieczeństwo widowni.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu „Partnerstwo dla książki” i                  dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Filmy z widowiska:
https://www.facebook.com/1065809793474452/videos/497284061355870/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card

Animacja multimedialna opowiadająca o historii powstania Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy:
https://www.facebook.com/1065809793474452/videos/980745979423236/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MKiDN_logo